Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Sven Lübecks Stiftelse – till främjande av näringslivet i Gävleborgs Län

Denna Stiftelse, vars grundkapital överlämnades till landshövdingen Sven Lübeck på hans 50-årsdag
den 2 juni 1927, av företag och näringsidkare som var verksamma inom Gävleborgs län

Stiftelsen har till ändamål att verka för främjandet av näringslivet inom detta län.

Stiftelsen står under en styrelse med säte i Gävle bestående av landshövdingen i Gävleborgs län
såsom självskriven ledamot och ordförande.

Stiftelsen ger stöd till projektmedel för utredningar som syftar till att skapa tillväxt inom Gävleborgs län.
Förutom företag och organisationer avses även institutioner eller föreningar, verksamma i sådant syfte.

Stiftelsen står under tillsyn av Kammarkollegiet.