Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Sven Lübeck (1877-1941)

Sven Lübeck var utbildad vattenbyggnadsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan för att sedan ta anställning vid Vattenbyggnadsbyrån sedemera bli delägare och VD för företaget.

Åren 1915-1924 var han representant för Högerpartiet (Moderaterna) i andra kammaren för Stockholm Stad under perioden som politiker inriktade han sig framförallt inom näringslivspolitiska och tekniska frågor.

1921 utnämndes Sven Lübeck till Landshövding i Gävleborgs Län en befattning som pågick fram till 1941. Under perioden 1923-1924 var han dessutom kommunikationsminister i Ernst Tryggers ministär och 1928 tillträdde han posten som socialminister som han höll till 1931.