Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

Välkommen till Sven Lübecks Stiftelse

– till främjande av näringslivet i Gävleborgs Län

Lübeck Stiftelse stödjer och uppmuntrar företag och organisationer att skapa tillväxt i Gävleborgs Län.

Behöver ni anslag för projekt eller utredningar, avseende näringslivets utveckling inom Gävleborgs län.

Då är ni välkommen att ansöka om ekonomiskt stöd.

Ansökan är öppen för företag och organisationer.